Аймгийн засаг дарга Халзан суманд ирж ажиллаа.

Сүхбаатар аймгийн Засаг дарга М.Идэрбат болон Засаг даргын орлогч, АИТХ-ын төлөөлөгч Г.Мөнхзаяа, Төрийн албаны салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга С.Баянмөнх, Аймгийн Засаг даргын зөвлөх Э.Энхжаргал, БШУГ-ын дарга Л.Байгалмаа, ГХБХБГ-ын Газрын удирдлагын хэлтсийн дарга Г.Энхжин, ХХҮГ-ын Захиргаа хяналтын хэлтсийн дарга М.Мөнхзул, ЭМГ-ын дарга П.Болормаа, Мал эмнэлгийн газрын дарга М.Молорчимэг, ЭМДХ-ийн дарга Ч.Тамираа, Хүнс хөдөө аж ахуйн албаны дарга Б.Мөнхбаяр нар ажиллаж байна. Сумдын төрийн байгууллагын үйл ажиллагаатай танилцах, тулгамдсан асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх талаар санал солилцох үүрэг чиглэл өгч байна.