21 аймаг 21 брендийн байнгын нийлүүлэгч боллоо.

21 аймгийн “Нутгийн брeнд бүтээгдэхүүн хөтөлбөр”-ийн хүрээнд Халзан сумын үйлдвэрлэгч М.Батжаргалын тааны сорс “Номин сүлжээ дэлгүүр” -ийн байнгын нийлүүлэгч боллоо. 2022.09.24