АИТХ СОНГУУЛЬ 2020

Гомбожавын МӨНХЗАЯА (АН)
Сонгогч-586 54.16%
Агваанрэнцэнгийн ОТГОНБААТАР (МАН)
Сонгогч-460 42.51%

САНАЛ ТЭМДЭГЛЭЭГҮЙ САНАЛЫН ХУУДАСНЫ ТОО – 36
Санал өгсөн сонгогчдын тоо – 1082

ДҮН ДАМЖУУЛСАН БАЙДАЛ 100.0%
4 ХЭСГИЙН ХОРООНООС 4 НЬ ДҮНГЭЭ ДАМЖУУЛААД БАЙНА.

СИТХ СОНГУУЛЬ 2020

Нам, эвсэлийн суудлын тоо

АРДЧИЛСАН НАМ
Суудлын тоо-8 53.3%
МОНГОЛ АРДЫН НАМ
Суудлын тоо-7 46.7%
Халзан сумын ИТХ-ын сонгуульд 1-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо
МАН
АН
Ө.ЗОЛЖАРГАЛ
Сонгогч-161 58.33%
Б.АНХБАЯР
Сонгогч-159 57.61%
Б.БАЛЖИР
Сонгогч-157 56.88%
Э.ЭНХБОЛД
Сонгогч-141 51.09%
Халзан сумын ИТХ-ын сонгуульд 2-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо
МАН
АН
Г.УУГАНЦЭЦЭГ
Сонгогч-86 58.5%
Б.ГАНБАЯР
Сонгогч-76 51.7%
Ц.УНДАРМАА
Сонгогч-75 51.02%
Халзан сумын ИТХ-ын сонгуульд 3-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо
МАН
АН
У.АДЪЯА
Сонгогч-114 60.32%
О.БАТБОЛД
Сонгогч-114 60.32%
У.МӨНХЗАЯА
Сонгогч-99 52.38%
Халзан сумын ИТХ-ын сонгуульд 4-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо
МАН
АН
Н.УЛААНХҮҮХЭН
Сонгогч-297 63.19%
Г.ЭНХТУЛГА
Сонгогч-296 62.98%
Г.ЦЭЭМАА
Сонгогч-275 58.51%
Г.ЗОРИГТБААТАР
Сонгогч-272 57.87%
Б.БАЯРЦЭЦЭГ
Сонгогч-272 57.87%
Халзан сумын ИТХ-ын сонгуульд 3-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо
МАН
АН
У.АДЪЯА
Сонгогч-114 60.32%
О.БАТБОЛД
Сонгогч-114 60.32%
У.МӨНХЗАЯА
Сонгогч-99 52.38%
Халзан сумын ИТХ-ын сонгуульд 4-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо
МАН
АН
Н.УЛААНХҮҮХЭН
Сонгогч-297 63.19%
Г.ЭНХТУЛГА
Сонгогч-296 62.98%
Г.ЦЭЭМАА
Сонгогч-275 58.51%
Г.ЗОРИГТБААТАР
Сонгогч-272 57.87%
Б.БАЯРЦЭЦЭГ
Сонгогч-272 57.87%