Төрийн байгууллагууд

Засаг даргын тамгын газар

Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал

Ц.Жигжиджавын нэрэмжит ерөнхий боловсролын сургууль

Эрүүл мэндийн төв

Хүүхдийн цэцэрлэг

Соёлын төв

ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИТ АЖ АХУЙН ТООЦООТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗАР

"Халзан дулаан" ОНӨААТҮГ